Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken Fonder är det mest uppskattade fondbolaget på fondmarknaden

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 10:06 CEST

På uppdrag av Fondbolagens Förening har företaget Prospera gjort en stor kundundersökning om fondsparandet. Drygt 1 600 personer i åldrarna 18-74 år har intervjuats.

I undersökningen redovisas att Handelsbanken Fonder är det mest uppskattade fondbolaget på marknaden och ingen av konkurrenter har mer nöjda kunder. Handelsbanken Fonder ligger högst av alla fondbolag när det gäller bemötande, tillgänglighet, information och förtroendeingivande beteende.

Ingen av konkurrenterna anses heller ha större erfarenhet, bättre internationell kompetens, bättre rådgivning eller bättre Internettjänst. Handelsbanken Fonder har stärkt sin position sedan motsvarande undersökning för två år sedan.
Bl a tycker kunderna att Internettjänsten har utvecklats bättre än genomsnittet av bankerna. Bra bemötande bedöms som den viktigaste faktorn vid val av fondbolag och där ligger Handelsbanken bäst till. I kategorin bra värdestegring kommer Handelsbanken högst av storbankerna och endast ett mindre fondbolag på marknaden anses ha bättre värdestegring än Handelsbanken Fonder.

- "Resultatet är mycket glädjande. Det visar att våra kunder är nöjda med sina Handelsbanksfonder. Det visar även att Handelsbankskontorens närhet till kunderna har stor betydelse. Under senare år har vi som enda storbank tagit marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Resultatet i undersökningen ger oss goda förutsättningar att fortsätta denna utveckling", säger Joachim Spetz, VD för Handelsbanken Fonder.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Spetz, VD Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 29 79, eller
Lars Lindmark, Chef Informationsavdelningen, tfn: 08-701 10 36