Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken lanserar Fond i Fond

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:37 CEST

Handelsbanken utökar sitt fondsortiment med två Fond i Fonder, Handelsbanken Fond i Fond 50 och Handelsbanken Fond i Fond 100.

Handelsbankens Fond i Fonder placerar i Handelsbankens fonder samt i fonder hos några andra världsledande utländska förvaltare.

Ansvarig förvaltare för de två nya fonderna är Peter Bolte som till sin hjälp har all den kompetens som finns inom Handelsbanken Fonders ränte- och aktieförvaltning.

- Fond i Fond ger kunderna möjlighet till en bra riskspridning på ett enkelt sätt. Urvalet sker bland Handelsbankens 80 fonder samt bland ca 400 fonder hos ett antal utländska förvaltare. En ytterligare fördel är att förvaltaren är aktiv i viktningen både mellan aktie- och räntefonder och mellan de olika aktiemarknaderna. Detta ger ett mervärde till kunden som är svårt att åstadkomma om man inte är en väldigt aktiv fondsparare, säger Handelsbanken Fonders VD Joachim Spetz.

Handelsbankens Fond i Fond 50 placerar hälften av kapitalet i räntefonder och den andra hälften i aktiefonder. Avvikelser kan ske med högst 25 procentenheter uppåt eller nedåt. Fördelningen inom aktiefonder är normalt hälften nordiska och hälften internationella. Placeringsinriktningen passar för kunder som vill ha en grundplacering i räntefonder men som samtidigt är beredda att ta en viss risk genom att ha ungefär hälften av sitt sparkapital i aktiefonder.

Handelsbankens Fond i Fond 100 placerar normalt endast i aktiefonder, hälften nordiska och hälften internationella. Fonden kan vid behov investera upp till 25 % i räntefonder. Placeringsinriktningen passar kunder som har ett långsiktigt sparmål och/eller är beredda att ta en högre risk.

- Det finns en stor efterfrågan från kunder och våra bankkontor på ett bekvämare fondsparande där man som kund blir aktiv utan egen arbetsinsats. Dessutom medför förvaltarens omplaceringar i fonderna inte några som helst skattekonsekvenser för kunden, säger Handelsbanken Fonders VD Joachim Spetz.

Fredag den 14 maj startar fonderna men redan från måndag den 10 maj går det att hos Handelsbankens kontor föranmäla sig för fonderna och vara garanterad andelskurs 100 kr.


För ytterligare information kontakta:
Peter Bolte, Handelsbanken Fonder, tfn: 701 5144 eller
Thomas Ljungberg, Handelsbanken Fonder, tfn: 701 2367