Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken säljer andelar i korthanteringsbolag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:18 CET

Handelsbanken säljer sin andel om 37 procent i det svenska bolaget
CEKAB som förmedlar korttransaktioner.

Försäljningspriset för samtliga aktier i CEKAB uppgår till totalt 257
mkr. Realisationsvinsten redovisas under första eller andra kvartalet
2007.
Genomförandet av försäljningen är förbehållet myndighetsgodkännande.

Handelsbanken äger CEKAB tillsammans med Nordea (39 procent),
Swedbank (21 procent) och Danske Bank (3 procent). Ägarbankerna
säljer sina andelar samtidigt till det norska bolaget EDB Business
Partner.

EDB Business Partner kommer att trygga kontinuiteten i den växande
kortverksamheten. CEKAB grundades 1989 för att bygga upp den nya och
gemensamma infrastruktur som behövdes vid den tiden. I och med att
kortverksamheten har utvecklats har det blivit önskvärt med en
tydligare ansvarsfördelning mellan infrastrukturleverantörerna och
bankerna.


För ytterligare information:
Anna Gabrielsson, Senior Manager Strategic Development Card Services,
Handelsbanken, tfn: 08 701 14957
Johan Lagerström, bitr. informationschef, Handelsbanken,
Tfn: 070 265 8014