Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken: Stockholmsbörsen och 19 av dess medlemmar har idag ingått förlikning i en momstvist

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:48 CEST

I samband med privatiseringen av Stockholmsbörsen 1993 ändrades momsstatusen, innebärande att Stockholmsbörsen började att ta ut moms på handeln i SAX- och SOX-systemen.

Under år 2000 fastslog skattemyndigheten att handeln skulle vara momsskattefri och återbetalade därför 144 miljoner kronor till Stockholmsbörsen för perioden 1993-2000, inklusive ränta.

I juni 2002 väckte 19 av Stockholmsbörsens kunder - medlemmar - talan mot Stockholmsbörsen vid Stockholms tingsrätt om återbetalning av momsmedlen. Stockholmsbörsen tillbakavisade kravet. Rättegången skulle ha påbörjats den 1 november 2004, men genom dagens förlikning kommer talan att återkallas.

Genom förlikningen utger Stockholmsbörsen 99 miljoner kronor jämte ränta till Börsmedlemmarna. Det totala beloppet, 111 miljoner kronor, kommer att belasta OMX' resultat för det fjärde kvartalet 2004.

I ett gemensamt uttalande säger Lars O Grönstedt, VD i Svenska Handelsbanken, som är en av de större fordringsägarna, och Magnus Böcker, VD i OMX:

Vi är mycket nöjda med att vi kommit till en uppgörelse. OMX har en vision om en integrerad nordisk börshandel. Det är en utveckling som den svenska fondhandeln har all anledning att understödja. Därför har det varit viktigt att komma till denna överenskommelse, för att i framtiden förtroendefullt kunna samarbeta, så som vi gjort t ex i affären mellan de svenska och finska Värdepapperscentralerna.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Klippmark, ansvarig Skattefrågor, Handelsbanken, tfn: +46 8 701 21 50
Anna Rasin, Informationschef OMX, tfn: +46 8 405 66 12