Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken: Valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:02 CEST

Tidpunkt för ordinarie bolagsstämma år 2005

Vid Handelsbankens bolagsstämma den 27 april 2004 beslöts att styrelsens ordförande bland representanter för bankens större aktieägare skulle utse fyra ledamöter, vilka ej var ledamöter i bankens styrelse, att tillsammans med ordföranden utgöra valberedning inför nästkommande styrelseval.

Styrelsens ordförande, Arne Mårtensson, har utsett följande ledamöter att ingå i valberedningen:

Stellan Borgh, Stiftelsen Oktogonen
Tom Hedelius, Industrivärden
Lars Otterbeck, Alecta
Carl Rosén, Andra AP-fonden


Nästa års ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm den 26 april 2005.


För ytterligare information kontakta:
Arne Mårtensson, Styrelseordförande
tfn: 08 - 22 92 20