Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:52 CEST

Styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 29 april 2009 omvaldes Handelsbankens styrelse med undantag för Pirkko Alitalo och Sigrun Hjelmqvist som avböjt omval. Nyval skedde av direktör Lone Fonss Schroeder, verkställande direktör i Wallenius Lines AB och av direktör Jan Johansson, verkställande direktör i Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Hans Larsson valdes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och Fredrik Lundberg till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning


Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 7 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 5 maj 2009. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear fredagen den 8 maj 2009.

Valberedning

Valberedningen ska ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") ska representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2009 över bankens aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande. I valberedningen ska dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2010 ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010.

Styrelseledamöter 2009


JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby JAN JOHANSSON, direktör, Stockholm HANS LARSSON, direktör, Stockholm FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim LONE FONSS SCHROEDER, direktör, Köpenhamn

Protokoll


Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under http://www.handelsbanken.se/irom cirka två veckor.