Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens delårsrapport JANUARI - JUNI 2009

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 08:57 CEST


 

 

 

Sammanfattning januari - juni 2009, jämfört med januari - juni 2008
 • Rörelseresultatet ökade med 14% till 7 251mnkr (6 352) och resultatet efter skatt uppgick till 5 294mnkr (4766)
 • Resultatet per aktie ökade med 11% till 8,49 kronor (7,66)
 • Räntenettot ökade med 24% till 11 031mnkr (8 893)
 • Medelvolymen utlåning steg med 13% och hushållsinlåningen ökade med 21%
 • Intäkterna ökade med 25% till 16 606mnkr (13 254)
 • K/I-talet förbättrades till 45,3% (49,0)
 • Kreditförlusterna ökade till -1 835 mnkr (-678)
 • Kapitalbasen ökade med 17 mdkr till 122 mdkr och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II steg till18,4%(16,1)
 • Primärkapitalet ökade med 14,3 mdkr till 83,2 mdkr och primärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 12,6%(10,6)
 • Bankens likviditetsreserver översteg 450 mdkr
 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,1% (12,9)

 • Sammanfattning andra kvartalet 2009, jämfört med första kvartalet 2009
 • Rörelseresultatet uppgick till 3445 mnkr (3806)
 • Räntenettot steg med 5% till 5638mnkr (5 393) och belastades med 83 mnkr (94) i beräknad avgift till den svenska stabilitetsfonden
 • Hushållsinlåningen ökade med 2% till 211mdkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -939mnkr (-896)
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,4% (13,8)

 • Ytterligare information lämnas av:
  Pär Boman, koncernchef Telefon 08 22 92 20
  Ulf Riese, CFO Telefon 08 22 92 20
  Mikael Hallåker, chef Investor Relations Telefon 08 701 29 95, miha11@handelsbanken.se