Svenska Handelsbanken AB

Handelsbankens engagemang med Lehman Brothers

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 16:15 CEST

Med anledning av de uppgifter som Lehman Brothers Holdings Inc. offentliggjort har Handelsbanken följande kommentar: Den exponering som av Lehman Brothers Holdings Inc. uppges vara 140 MUSD den andra juli i år är i dag 91 MUSD. Handelsbankens exponering består av utställda letters of credit, det vill säga garantier, till förmån för tredje part. I dagsläget finns inga krav mot Handelsbanken under dessa letters of credit.

I övrigt har Handelsbanken affärer med några av Lehman Brothers dotterbolag. Dessa affärer består av utställda letters of credit (16 MUSD) samt säkerställda aktielån och långa säkerställda derivattransaktioner.

För korta, icke säkerställda derivat, uppgår bankens exponering till 19 MUSD.

För ytterligare information kontakta:
Olle Lindstrand, chef Centrala Kreditavdelningen, tfn: 08-22 92 20 Mikael Hallåker, chef Investor Relations, tfn: 08-701 2995, mobil: 070-266 2995