Active Solution

Handelshögskolan förbättrar förvaltningsprocesser

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:30 CET

Active Solution hjälper för närvarande Handelshögskolan i Stockholm med att förbättra sina förvaltningsprocesser. Under senare delen av 2009 har Handelshögskolan och Active Solution i workshops arbetat med att förbättra och effektivisera förvaltningsarbetet. Några av de ormråden som behandlats är ärendehantering och processer, kravhantering, ledning och styrning samt standarder. Förändringsarbetet kommer att följas upp under 2010.

”Kostnaden för att förvalta ett informationssystem är en signifikativ del av ett systems totala kostnader. Det är därför mycket viktigt att vi aktivt arbetar med våra förvaltningsprocesser. Samarbetet med Active Solution är ett sätt att ytterligare vässa oss” säger Dan Magnusson, CIO vid Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrik Hedlund som är leveransansvarig hos Active Solution berättar:

"Det är ett stort nöje att hjälpa Handelshögskolan eftersom  de verkligen ser värdet av förvaltningsfrågor. Dessutom är samtliga intressenter inom IT och verksamhet engagerade och förändringsvilliga vilket är en viktig förutsättning för att uppnå en förbättring."

Active Solution är ett kunskapsföretag som genom systemutveckling och aktivt systemunderhåll erbjuder företag och organisationer kundanpassad och kostnadseffektiv systemmiljö - över tiden. Vi optimerar värdet av våra kunders systemlösningar både idag och i framtiden.