Byggherrarna

Handelshögskolan startar ny utbildning för byggherrar

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 12:58 CEST

Till hösten startar det nya utbildningsprogrammet Byggherre MasterClass Diploma som IFL vid Handelshögskolan erbjuder. Utbildningsinnehållet är utvecklat för att möta kraven på specialistkompetens och riktar sig till personer som leder svensk samhällsbyggnad, landets byggherrar.

Den nya utbildningen utvecklas och levereras av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, ledande i Norden för utveckling av chefer och ledare, i nära samarbete med föreningen Byggherrarna och ledande Tekniska Högskolor. Byggherre MasterClass Diploma har nu fått sitt slutgiltiga innehåll, antagningarna har påbörjats och under hösten kan de första deltagarna starta sin utbildning.

Utbildningen består av fem moduler om fyra dagar vardera under en period på åtta månader. Det är alltså en omfattande utbildning som ger deltagaren möjlighet till intensiva läroperioder i kombination med eftertanke och eget arbete. Programmet innefattar sakområden för byggherrekompetensen såväl som ledarskap och styrning vilket ger en allsidig vidareutveckling i byggherrerollen.

Lärande genom eget projekt
Under hela utbildningen finns det egna ”Live learning”-projektet som en röd tråd. Ett projekt från den egna verksamheten som deltagaren arbetar med under utbildningen, både under programtid men framför allt mellan modulerna. De övriga programdeltagarna, fakulteten och programledningen finns med som stöd hela vägen fram till den avslutande workshopen. Arbetssättet säkrar inte bara deltagarens personliga kompetensutveckling utan ger också arbetsgivaren en direkt återhämtning på investeringen.

Programmets kärnfakulteter utgörs av ledande företrädare för Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Informationsträffar
För dig som är intresserad av utbildningen anordnas ett antal informationsträffar på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm:
Onsdagen den 8 maj, kl 12-13
Onsdagen den 15 maj, kl 8-9
Onsdagen den 22 maj, kl 12-13
Tisdagen den 4 juni, kl 8-9


Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.