Utrikesdepartementet

Handelsministern bjuder in till Think Tank för tjänstesektorn

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:13 CET


Vad kan regeringen göra för att stödja svenska tjänsteföretagare som vill verka på den inre marknaden? Handelsminister Ewa Björlings mål är att fördubbla exporten till 2015 och tjänstesektorn spelar en central roll i att uppnå det målet.

I morgon, den 2 februari, står Ewa Björling värd för en Think Tank med tjänstesektorn. Handelsministern har bjudit in ett antal svenska tjänsteföretagare inom olika sektorer för att diskutera möjligheter och utmaningar för Sveriges allt växande tjänstenäring. Diskussionen syftar till att vara ett led i att främja svenska företags intressen och underlätta för dessa att verka på den europeiska marknaden.

Inledningstalar gör bl.a. Jörgen Wennberg, VD för ICA-banken, Douglas Roos, Nyheter24 samt Lukas Tande,

Fakta om tjänstesektorn
Tjänstenäringen står för en allt mer betydande del av svensk export och för en avsevärd del av Sveriges totala BNP. Sverige har också under senare år haft en betydligt snabbare utveckling av sin tjänsteexport i jämförelse med alla andra högt utvecklade industriländer. I syfte att underlätta handeln med tjänster har EU:s medlemsländer antagit tjänstedirektivet. Tjänstedirektivet antogs under 2006 och står inför en översyn i slutet av 2011.

För mer information om arrangemanget vänligen kontakta pressekreterare Monica Ohlsson.


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99