Stiftelsen Entreprenörskap

Handelsministern Ewa Björling på Entreprenörsdagen 2010

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 08:00 CEST

Mångfald för ökad handel och tillväxt i Sverige

Sverige är ett litet och ekonomiskt öppet land vars välstånd är beroende av handelsutbyte med andra länder. Genom att tillvarata utlandsföddas - kosmopoliternas - kunskaper och erfarenheter av olika språk, kulturer och kontaktnät kan företagensinternationaliserings-möjligheter kraftigt förbättras. Häri ligger en stor dold potential som utöver ökad utrikeshandel även skulle gynna jobben, tillväxten och på sikt hela det svenska välståndet.

Ewa Björling, Sveriges Handelsminister besöker Entreprenörsdagen 2010 i Götebprg den 26:e oktober. Hon kommer disutera hur mångfalden tillför ökad handel och tillväxt i Sverige.

Handelsminister Ewa Björling initierade 2007 arbetet med att ta tillvara utlandsföddas unika kunskaper i syfte att öka Sveriges handel med omvärlden. Satsningen konsoliderades under 2009 under namnet Projekt Kosmopolit.

I satsningen ingår flera åtgärder för att stödja små och medelstora företag. Bland annat avsatte regeringen 2007 4 miljoner kronor till Exportrådet för att skapa nätverk för företagare med utländsk bakgrund. Idag finns sådana nätverk i fem regioner runt om i Sverige med deltagare från en rad branscher och ursprungsländer.