Utrikesdepartementet

Handelsministern förhandlar EU-patent med EU-kollegor

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:35 CEST

Ewa Björling deltar som Sveriges representant i EU:s konkurrenskraftsråd i Luxemburg i dag, den 11 oktober.

Rådets möte domineras av de fortsatta förhandlingarna om ett EU-patent. Kommissionen presenterade i somras ett förslag till förordning om EU-patentet.

- Regeringen välkomnar och stödjer kommissionens förslag. Förslaget är kostnadseffektivt, rättssäkert och möter det svenska näringslivets krav. Ett gemensamt EU-patent är en högt prioriterad fråga för regeringen och det skulle vara av stor betydelse för svenskt näringsliv, säger Ewa Björling.

Ministrarna kommer också att tala om möjligheterna att öka Europas tillväxt genom en bättre fungerande inre marknad.-------------------------
Läs mer
-------------------------
Inför rådet för konkurrenskraft, 11-12 oktober 2010 (http://www.regeringen.se/sb/d/6724/a/153009)