Statistiska centralbyrån, SCB

Handelsnettot, oktober 2010: Fortsatt stark varuhandel i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:38 CET

Varuexporten uppgick under oktober till 100,0 miljarder kronor och varuimporten till 94,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,6 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,6 miljarder kronor under oktober 2010 enligt preliminära beräkningar. För oktober 2009 var det ett överskott på 4,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under oktober uppgick till 100,0 miljarder kronor och varuimportens till 94,4 miljarder. Varuexportens värde ökade med 15 procent och varuimportens ökade med 14 procent jämfört med oktober 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,2 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,6 miljarder.

Antalet vardagar i oktober var en mindre jämfört med oktober 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,9 miljarder kronor för oktober 2010 och 5,6 miljarder för september 2010. För augusti var motsvarande värde 5,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - oktober 2010 gav ett överskott på 53,5 miljarder kronor
Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 13 procent. Varuimporten har ökat med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 930,3 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 876,8 miljarder. Handelsnettot för januari – oktober 2010 gav därmed ett överskott på 53,5 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 77,1 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2008-2010 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304197.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304197.aspx

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-29 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.