Statistiska centralbyrån, SCB

Handelsområden 2010 - Geografisk avgränsning och statistik: Sveriges handelsområden kartlagda

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:49 CET

Totalt finns i Sverige 395 handelsområden för detaljhandel, med minst 100 anställda. De utgörs dels av städernas traditionella centrum, dels av så kallade yttre handelsområden. Flest handelsområden finns i Stockholm Göteborg och Malmö. Så gott som alla tätorter med över 15 000 invånare har åtminstone ett yttre handelsområde.

Antal områden

De senaste decennierna har det skett stora förändringar i detaljhandelns fysiska lokalisering. Från att ha funnits främst i städernas centrum har en stor andel flyttat ut till nya handelsområden i tätorternas ytterområden.

SCB har för år 2010 avgränsat handelsområden med en undre gräns vid 100 anställda. Huvudsyftet här är att belysa markanvändningsaspekter.

Totalt har vi för år 2010 fått fram 395 handelsområden med minst 100 anställda. De låg i 175 tätorter och i 10 Arbetsplatsområden utanför tätort. Totalt antal arbetsställen (med minst 3 anställda) i dessa var cirka 16 700, och de hade sammanlagt cirka 189 000 anställda.

Flest handelsområden fanns i tätorterna:  Stockholm 57 st, Göteborg 17 st, Malmö 15 st, Uppsala 7 st, Jönköping 6 st.

Därefter kommer en grupp om 63 mellanstora tätorter med 2 - 5 handelsområden. Slutligen 107 tätorter med endast 1 handelsområde, vanligen mindre tätorter medunder 15000 invånare.

De största handelsområdena utanför stadscentra

De största handelsområdena utanför stadscentrum (med minst 1000 anställda), är i storleksordning, störst överst.

 • Kungens kurva, södra Stockholm, i Huddinge kommun
 • Birsta City, norr om Sundsvall
 • Högsbo-Sisjön, södra Göteborg
 • Tornby, norra Linköping
 • Boländerna-Fyrislund, södra Uppsala
 • Marieberg, söder om Örebro
 • Barkarby, norra Stockholm, Järfälla kommun
 • Väla Centrum, nordost om Helsingborg
 • Backaplan, norra Göteborg
 • Kista centrum, norra Stockholm
 • Ullared, öster om Falkenberg
 • Forum Nacka, Nacka kommun
 • Täby centrum, Täby.

Några speciella handelsområden

Det finns flera exempel på handelsområden som riktar sig mot kunder från Norge. I Värmland finns Charlottenberg och Töcksfors tätorter och i Strömstad kommun finns Nordby och Svinesund, som båda är arbetsplatsområden utanför tätort.

Två andra handelsområden som ligger långt från närmaste stad är Ullared öster om Falkenberg och Gällstad söder om Ulricehamn.

Värmdö är speciellt genom att huvudorten Gustavsberg har ett centrum som är för litet för att räknas som ett handelsområde (med gräns 100 anställda), samtidigt som det längre söderut i kommunen finns två yttre handelsområden, som servar både permanent- och fritidsbebyggelsen på Värmdö.

Nästan alla orter över 15 000 invånare har mer än ett handelsområde
Det visar sig att det går en gräns vid ungefär 15 000 invånare. Tätorter som är större än så har nästan alltid både ett centrum och minst ett yttre handelsområde.

Ett exempel på en större ort med centrum som enda handelsområde är Nässjö. Men även där pågår en utbyggnad av handel i ett område strax  intill centrum.

Tätorter med mellan 15 000 och 130 000 invånare har nästan alltid ett väl avgränsat centrum och ett eller flera yttre handelsområden länkade till detta centrum. Totalt arbetar idag nästan lika många i de yttre handelsområdena som i  städernas traditionella centrum , 41 000 arbetar i yttre handelsområden jämfört med 43 000 i tätortscentra.

För storstäderna är det svårare att göra en likartad analys på grund av att storstadstätorterna innehåller många olika kommuner och flera olika delcentra.

Definitioner och förklaringar
Ett handelsområde definieras här som ett sammanhängande bebyggt område med arbetsställen för detaljhandel, bilhandel, restauranger, med minst 100 anställda.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden MI 14 SM 1101 som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och kartor, med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Ej fastställt, intermittent undersökning vart 5:e år

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Bo Justusson
Tfn 08-506 947 20
E-post bo.justusson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.