Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Handelsstart i Cefour teckningsoption CEFO TO4B

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 14:09 CET

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har beslutat om handelsstart i bolagets teckningsoption CEFO TO4B. Första handelsdag är bestämt till måndagen den 1 februari 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour skedde med så kallade units, vilka var och en innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner där 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 B-aktie till kursen 0,05 kr.

Cefour har beslutat att uppta teckningsoptionen till handel från och med måndag 1 februari 2016.

ISIN-kod för Cefours TO4B är: SE0007783774

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 - 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com