Global Gaming Factory

Handelsstopp i Global Gaming Factory X AB

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:08 CEST

(Aktietorget: GGF)

Handeln i Global Gaming Factory X AB aktien (GGF) har stoppats. Bolaget har slutit ett omfattande avtal. Vidare har Bolagets huvudägare och VD, Hans Pandeya meddelat Bolagets styrelse att han befinner sig i tvist med Johan Stael von Holstein, iQube Holdings AB och tidigare vVD iQube Holdings AB angående dessa parters aktieinnehav i Bolaget. Hans Pandeya förbereder en stämningsansökan mot dessa parter och avser att begära kvarstad av aktieinnehavet för att förhindra dess försäljning. Hans Pandeya begär även en redogörelse av iQube Holdings om VDs och/eller vVDs avyttring av Bolagets aktier under 2007. Styrelsen vill uppmärksamma aktieägare på att dessa förhållanden kan komma att påverka aktiekursen.

Stockholm 21 april 2009

För mer information, vänligen kontakta Johan Sellström, styrelseledamot, Global Gaming Factory X AB, på telefon 0709 756 404.