Sundsvalls kommun

Handelsutvecklare i Sundsvall rekryterad – börjar omedelbart

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 16:50 CET

Idag blev det klart att Sundsvall får en egen handelsutvecklare. Personen som kommer att ha ett uttalat ansvar för handeln i kommunen presenteras vid en pressträff i Näringslivsbolagets lokaler i Stadshuset klockan 10.30 i morgon fredag den 1 mars.

Det känns fantastiskt kul att vi äntligen har kunnat komma fram till den här lösningen, säger Anita Öberg, vd på Näringslivsbolaget.
Handelsutvecklaren börjar omedelbart, det behövs ingen starsträcka eftersom den här personen har en mycket god kännedom om – och även varit drivande i – Sundsvalls strategier för handel och turism.

Handeln i Sundsvall omsätter 9 miljarder kronor varje år och cirka 4000 personer är anställda inom näringen. Ändå har debatten kring handelns förutsättningar i Sundsvall och inte minst i Stenstan stundtals varit hård den senaste tiden, efter ett antal uppmärksammade butiksnedläggningar. Särskilt representanter för cityhandeln har länge efterlyst en person som kan ta ett övergripande ansvar för att skapa bättre förutsättningar för handeln i kommunen.

Äntligen! Det här är en mycket viktig markering från kommunens sida när man anställer en person med ett uttalat ansvar för de här frågorna och det möjliggör ett utvecklat samarbete mellan handel, fastighetsägare och kommun, säger Kjell Undén ordförande för Svensk Handel i Sundsvall.
Den senaste tiden har visat att det finns ett mycket stort engagemang i hela Sundsvall för handelns situation och därför har vi förstås stora förväntningar på den här rekryteringen, avslutar han.

Media är välkomna att delta vid presentationen av den nya handelsutvecklaren.

Övriga som deltar vid pressträffen är kommunstyrelsens tillförordnade ordförande Lars Persson, Kjell Undén från svensk Handel, stadsbyggnadsdirektören Anneli Wikner samt Anita Öberg och Oliver Dogo från Näringslivsbolaget.


I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.