Knivsta kommun

Handikapplan för ökad tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:59 CET

Regeringen har som nationellt mål att Sverige ska vara tillgängligt år 2010. Detta innebär att statliga myndigheter och kommuner ska arbeta för att undanröja hinder som gör att vissa grupper har svårt att vara delaktiga i samhället på samma villkor.

Förbättrad tillgänglighet kan handla om alltifrån den fysiska framkomligheten på gator och vägar, kollektivtrafik, till tillgänglighet via förbättrade informations- och kontaktvägar.

För att kartlägga vad som behöver förbättras i Knivsta har kommunen inrättat en styrgrupp. Denna har i uppgift att leda och styra arbetet med att ta fram en handikapplan där tillgänglighet är en väsentlig del. Styrgruppen utgörs av representanter för de politiska partierna och handikappråd. Arbetet planeras pågå mellan den 1 november 2006 och den 31 december 2007.