Kumla kommun

Handikappolitisk plan

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:34 CEST

Kumla kommun antog hösten 2002 en handikappolitisk plan. Ett förslag till reviderad plan finns nu framtaget och den som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 15 juni 2006 under adressen:

Kumla kommun, kommunledningskontoret, 692 80 KUMLA, eller via e-post: lars.claeson@kumla.se.

Du kan läsa planen antingen genom att klicka här: http://www.kumla.se/texter/aktuell/Handikappolitisk%20plan%20-%20revidering%20med%20kommentarer.pdf
, beställa den via ovanstående e-postadress eller via telefon, Lars Claeson, 019-588121. Planen finns också tillgänglig i stadshusets reception.