Socialdepartementet

Handikappolitisk strategi

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 17:19 CEST

Torsdagen den 25 september presenteras regeringens handikappolitiska strategi av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, infrastrukturminister Åsa Torstensson och Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape.


Regeringen beslutade 4 oktober 2007 att tillsätta en statssekreterargrupp med uppgift att utarbeta en strategi för hur målen rörande tillgänglighet i handlingsplanen för handikappolitik ska nås fram till 2010. I gruppen har ingått företrädare för Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Finansdepartementet. Samverkan har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppen har letts av statssekreterare Ragnwi Marcelind på Socialdepartementet.

Tid och plats:
Tid: Torsdagen den 25 september kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm


Vänligen tag med presslegitimation.

Välkomna!


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos
Maria Larsson
070-509 50 65

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos
Åsa Torstensson
070-593 08 77

Iréne Tinglöv
Pressekreterare hos Sveriges Kommuner och Landsting
070-692 44 37