HandCenter – specialister inom handkirurgi

Handkirurgens tips: Så undviker du ”skidåkartumme”

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2013 09:31 CET

– Svenska folket måste lära sig hur man håller stavarna för att minska risken för ledbandsskador på skidsemestern, säger handkirurgen Ola Collin.
Och den som ändå råkar illa ut behöver specialisthjälp.

– Rätt diagnos och snabb behandling är helt avgörande för ett lyckat resultat, säger Ola Collin, VD för HandCenter och en av Sveriges främsta handkirurger.

Skidåkartumme, skador på ledbanden i tummen, är det som skidstjärnan Jens Byggmark råkade ut för i början av säsongen.

– Det vanligaste är att man sliter av ett ligament i tummen, förklarar Ola Collin. Följden blir att sidostabiliteten i tummen försämras kraftigt, något som märks tydligt när man försöker lyfta en pärm eller liknande.

Det här är en skada där statistiken skulle kunna förbättras drastiskt om alla som åker skidor lät bli att hålla stavarna på fel sätt.

– De allra flesta skidåkartummar orsakas av att man trär in handen i stavens handrem underifrån och därefter griper kring staven. När man faller pressas handen ned mot backen spränger öglan isär tummen från handen och ligamenten brister, säger Ola Collin. Vill man undvika den här smärtsamma skadan ska man bara trä handen genom öglan och sedan greppa kring staven så att handremmen hänger fritt kring handleden.

Skidåkartumme behandlas olika beroende på hur allvarlig skadan är. Om ledbandet har slitits krävs handkirurgisk operation där man syr ihop ledbandet. Om skadan är lindrigare eller om ledbandet bara har blivit ordentligt uttänjt räcker det som regel att gipsa tummen.

Handledsbrott vanligaste benbrottet Med 20 000 fall om året är handledsbrott den vanligaste typen av benbrott i svensk sjukvård. Olyckor i samband med skid- och snowboardåkning står för en stor del.

– Det typiska är att man knäcker strålbenet någon centimeter ovanför handleden i samband med att man tar emot sig, säger Ola Collin.

Handledsbrott kan se olika ut och kräva olika slags behandlingar. Vanligtvis får man gå med handleden i gips i fem veckor, men i mer komplicerade fall kan benen behöva fixeras.

– Några hundralappar för ett par handledsskydd är en god investering, säger Ola Collin.

För mer information kontakta: Ola Collin, grundare och vd, 0706-24 92 99

HandCenter är en komplett handkirurgisk klinik som utreder och behandlar alla typer av diagnoser i händer, handleder och armar. På HandCenter arbetar specialistläkare med bred erfarenhet från såväl planerad som akut handkirurgi. De är experter på titthålskirurgi. Kliniken har även bred kompetens inom handrehabilitering. Verksamheten bedrivs i Göteborg, Stockholm och Malmö.

För mer information: www.handcenter.se