Svensk Handel AB

Handlarna avvaktande inför nästa år

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 08:55 CET

Julen är handelns viktigaste försäljningsperiod och rent av avgörande för årsresultatet i vissa branscher. Däremot är januari och februari betydligt lugnare handelsmånader. Därför är det naturligt att optimismen för de kommande tre månaderna avtar när julförsäljningen närmar sig final. I samtliga mätningar sedan Handelsbarometerns början 2006 har framtidsindikatorn minskat mellan november och decembermätningen.

Denna månad backar framtidsindikatorn med 9 enheter och landar på 16,

vilket är den näst högsta noteringen sedan april 2008. Det är framför allt en avmattning i handlarnas förväntningar på försäljningsutvecklingen, både i den egna butiken och i detaljhandeln i stort, som ligger bakom utvecklingen.

Även kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken relativt den i detaljhandeln som helhet, sjunker denna månad och landar på 13, vilket är 9 enheter lägre än i november månads mätning. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

- Det är naturligt att handlarna inte ser lika ljust på försäljningsutvecklingen under nästa års första månader som under detta års sista. Vi förväntar oss en rekordstor julhandel, medan osäkerheten om 2010 är betydande, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

- Mycket beror på hur räntan och arbetslösheten utvecklas, samtidigt som början av året brukar vara svagare försäljningsmässigt. Det är också värt att hålla i minnet att stora försäljningsvolymer inte alltid betyder god lönsamhet. Delar av detaljhandeln har det fortsatt tufft och behöver en stark julhandel för att balansera de senaste månadernas volymtapp. Hit hör till exempel elektronik-, guldsmeds- och leksakshandeln, , säger Yvonne Ingman.

Mer finns att läsa i december månads Handelsbarometer.

För eventuella frågor kontakta:

Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 010-47 18 669, 070-642 00 16

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010-47 18 548, 070-290 23 06
Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Margareta Ternell
Pressekreterare Svensk Handel
+46 10 47 18 669, +46 706 42 00 16
margareta.ternell@svenskhandel.se