Svensk Handel AB

Handlarna positiva – både på kort och lång sikt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:45 CET

Handlarnas framtidstro är fortsatt positiv, det visar Handelsbarometern för februari. Andelen handlare som förväntar sig att försäljningen i den egna butiken ökar under nästkommande kvartal stiger jämfört med föregående månad. Även andelen handlare som tror på en försäljningsökning i detaljhandeln som helhet ökar något. Detta bidrar till att Framtidsindikatorn ökar.

– Trots vinterkyla hägrar våren runt hörnet. Det ger handeln något att se fram mot vilket avspeglar sig i företagens förväntningar, säger Hans Löwlund, utvecklingschef på Svensk Handel.

 

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i detaljhandeln som helhet, stiger något jämfört med föregående månad och landar på 9. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

 

I Handelsbarometern för februari ställdes frågor om vad handlarna tror om handelsåret 2011. En majoritet (57%) av handlarna tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka 2011 jämfört med 2010. Nästan lika många handlare (54%) tror att försäljningen i hela detaljhandeln kommer att öka.

 

– Konsumenterna går ur sitt ide och ställer om till ljusare säsong vilket gynnar de flesta av handelns branscher, fortsätter Hans Löwlund.

 

 

Rapporten över februari månads Handelsbarometer finns påwww.svenskhandel.se

 

______________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Hans Löwlund, utvecklingschef Svensk Handel, 070-521 82 00,hans.lowlund@svenskhandel.se

Lars G. Ohlsson, pressekreterare Svensk Handel, 070-370 27 00,larsg.ohlsson@svenskhandel.se

 

Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Christian W Jansson och vd Dag Klackenberg.