Svensk Handel AB

Handlarna tror på bättre tider

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:41 CEST

Handelsbarometern visar ännu en månad en ökad optimism hos handlarna. Trots återhämtningen ligger dock framtidsindikatorn på en mycket låg nivå jämfört med under högkonjunkturen.

April månads Handelsbarometer visar att handlarnas framtidstro fortsätter att stiga sedan bottennoteringen i december. Framtidsindikatorn ökar nu med ytterligare 9 enheter jämfört med förra månadens mätning.

Andelen handlare som tror på en positiv sysselsättningsutveckling har också blivit fler jämfört med mars månads mätning. Detta gäller både för den egna butiken och för detaljhandeln i stort.

- Det är glädjande att framtidstron stiger hos handlarna, som är en grupp som dagligen möter många konsumenter och därför känner av konjunkturläget väl. Trots negativa signaler i form av höga konkurstal och något svagare resultatrapporter är det uppenbart att de konsumenter som fått mer pengar kvar i plånboken tack vare sänkt skatt och sjunkande räntor, fortfarande handlar, säger Yvonne Ingman, vice vd för Svensk Handel.

- Det stora orosmolnet är dock den stigande arbetslösheten som kommer att ha en direkt inverkan på köpkraften. Det finns risk för bakslagom de många varsel som lagts leder till uppsägningar,hävdar Yvonne Ingman.

Mer finns att läsa i april månads Handelsbarometer.

_______________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Margareta Ternell, pressansvarig Svensk Handel 010-47 18 669, 070-642 00 16

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010-47 18548, 070-290 23 06