Svensk Handel AB

Handlarnas självförtroende sjunker något

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:15 CEST

Handelsbarometern för september månad visar att handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken sjunker något jämfört med föregående månad. Detta innebär att kaxighetsindikatorn nu minskar med 6 enheter. En majoritet av de tillfrågade spår dock oförändrat rekryteringsbehov.

- Att handlarnas kaxighetsindikator nu sjunker kan bero på att den vikande konjunkturen börjat märkas hos en del handelsföretag. Många konsumenter håller hårdare i plånboken eftersom kostnader för boende och drivmedel ökat betydligt, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

- Konjunkturavmattningen slår i vissa lägen hårdare mot företag än mot konsumenter, eftersom konsumenterna lättare kan minska på sina inköp utan att levnadsstandarden nämnvärt försämras. Företagen däremot, pressas av hård konkurrens om konsumenternas pengar när tiderna blir sämre menar Yvonne Ingman.

På frågan om handlarna märkt en förändring i konsumenternas köpbeteende svarar 30 procent att konsumenterna efterfrågar billigare eller andra alternativ till samma typ av produkter som tidigare.

Månadens Handelsbarometer visar också att 60 procent av de tillfrågade handlarna tycker att turisterna varit viktiga för deras sommarförsäljning.

En stor del av handlarna menar också att skolstarten ökar försäljningen i deras butik.

Mer finns att läsa i september månads Handelsbarometer.

_______________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel 08-762 77 50, 070-642 00 16

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel 08-762 77 03, 070-290 23 06
Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 000 arbetsplatser, där 275 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Margareta Ternell
Pressekreterare Svensk Handel
+46 8 762 77 50, +46 706 42 00 16
margareta.ternell@svenskhandel.se