Bilproffs.se

Handledarapp hjälper företag

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 08:53 CET

Bilproffs har låtit ta fram en digital loggbok för att underlätta samarbetet mellan elev, lärare och handledare. Loggboken som ska användas då elever från fordons- och transportprogrammet är på arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns tillgänglig både som app och på datorn.

- Loggboken har tagits fram i arbetet med att öka kvaliteten på gymnasieutbildningen i vår bransch. Det är viktigt att gymnasieutbildningen lockar fler elever eftersom rekryteringsbehovet i motorbranschen är mycket stort, säger Anette Norinder, branschutvecklare, Transportföretagen.

Genom loggboken kan närvaro och moment utvärderas lättillgängligt i realtid. I loggboken administrerar läraren eleven som ska ut på praktik samt elevens handledare på ett smidigt och överskådligt sätt. Likaså kan handledaren utvärdera elevens arbete i realtid.

- Loggboken är tänkt att vara ett stöd för handledarna ute på företagen. Genom att kunna utvärdera eleven på ett lättillgängligt sätt förbättras kommunikationen med läraren och med eleven. God kommunikation främjar det så viktiga samarbetet mellan skola och företag, avslutar Anette Norinder.

Läs mer om loggboken på Bilproffs.se

För mer information kontakta Anette Norinder, branschutvecklare, Transportföretagen, 0730-447143 eller anette.norinder@transportforetagen.se


Fakta
Motorbranschens yrkesnämnder, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN), är samarbetsorgan i yrkesutbildningsfrågor mellan Motorbranschens

Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN har arbetsmarknadens parters,  Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall respektive Svenska Målareförbundets, uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen inom motorbranschen. Bilproffs.se är varumärket för MYN och LYN.