SEKO, facket för service och kommunikation

Handlingsförlamning i kassafrågan

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:44 CEST

I dag har regeringen beslutat att ge Post- och Telestyrelsen, PTS, uppdraget att kartlägga tillgången till kassaservice.

PTS ska nu i ett drygt halvår undersöka var och hur Svensk Kassaservice tillhandahåller tjänsterna samt vilka näringsidkare som tecknat avtal med Svensk Kassaservice och som driver partnerställen. Man ska också redovisa utvecklingsmöjligheter via andra aktörer.

– Jag är tyvärr inte förvånad. Näringsdepartements oförmåga att få fram en lösning angående kassaservicen börjar likna ren handlingsförlamning. Nu har det snart gått två år sedan Post- och Kassautredningen la sitt delbetänkande om kassaservicen. Vi har ända sedan dess krävt ett besked i frågan och det enda departementet lyckas prestera är ytterligare utredning, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Volymerna i Svensk Kassaservice fortsätter att minska. Detta tvingar fram lösningar som innebär att postkassörer sägs upp från heltidsanställningar och erbjuds deltidsanställningar. Detta innebär bland annat att de vid en framtida uppsägning får lägre a-kassa under en eventuell arbetslöshetsperiod. Medelåldern på de anställda i Svensk Kassaservice är 58 år. En stor majoritet är kvinnor och de arbetar ofta på mindre orter.

– Vi har hela tiden påpekat att det är våra medlemmar som kommer i kläm när vi inte får besked i frågan. Ju längre tiden går, desto fler drabbas. Man kan inte låta bli att undra om statens agerande hade varit lika nonchalant om det varit män som varit drabbade. Det här är inte acceptabelt. Nu förutsätter vi att staten går in och tar sitt ansvar både som ägare och arbetsgivare. Resurser måste ställas till förfogande för en ansvarsfull omställning av personalen i Svensk Kassaservice, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Senast den 31 oktober ska PTS redovisa sitt uppdrag till regeringen.