Västra Götalandsregionen

Handlingsplan antagen för ungas psykiska hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:07 CEST

En handlingsplan för psykisk hälsa för barn och ungdom ur primärvårdsperspektiv antogs av styrelsen för Primärvården Skaraborg vid dess sammanträde på tisdagen. Handlingsplanen innebär i korthet att samverkan ska utökas för höja kompetensen för berörd personal när det gäller konsekvensanalyser, öka kunskapen om homo-, bi- och transsexualitet, delta i utformningen av vårdprogram för barn som misshandlas och utsätts för övergrepp samt vårdprogram för självmordsbenägna ungdomar.

Miljöstipendium

Primärvårdsstyrelsen informerades om att Västra Götalandsregionens miljöstipendium tilldelats miljörådet i Primärvården Skaraborg för insatser inom transportområdet för att minska bilanvändningen och bensinförbrukningen i verksamheten. Stipendiet är på 15.000 kr och delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg den 28 april.

 

Kontaktperson: Karlolov Fernow, ordf, mobil 070-6072804
Ann-Christine Jenvén, primärvårdsdirektör, mobil 0703-862380

Publicerad av: Tom Mårgård Epost: tom.margard@vgregion.se