Regionförbundet Örebro

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt stärker Örebroregionens framtidsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 11:39 CET

Regionförbundet Örebro har tagit fram en handlingsplan för att förstärka jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Handlingsplanen är en del av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS).

- Det här är mycket viktiga frågor och handlingsplanen kompletterar och stärker det arbete vi gör i enlighet med RUS:en på ett bra sätt. Jämställdhet, att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv är en självklarhet, men vi är inte där än. Bland annat ser vi att män får en större del av de statliga medel som fördelas till projekt och företagsstöd. Vi ser också att pojkar inte klarar målen i skolan i samma grad som flickorna. Det vill vi ändra på, säger Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande.

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) är en gemensam vägvisare för framtidsarbetet i regionen och innehåller fyra utvecklingsområden. Dessa är kunskap och kompetens, innovation och entreprenörskap, lustfyllda möten och upplevelser samt den öppna regionen. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet och ideell sektor. Jämställdhet är ett perspektiv som genomsyrar strategin.

På regeringens uppdrag har regionförbundet nu tagit fram en handlingsplan för att fördjupa jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75 

För frågor kring Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Lena Kihl, utvecklingsledare regionförbundet, 019-602 63 90 

Presskontakt Regionförbundet

Stina Kållberg, informatör, 019-602 63 35

Läs mer i bifogad fil.

 

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.