Avesta kommun

​Handlingsplan för ökad säkerhet i Avestas badhus

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 13:49 CET

Avestas badhus har under det senaste året fått många nya badande. Behovet av handlingsplan för att säkerställa säkerheten och den trevliga upplevelsen av att vara på baden har ökat.

-Alla ska kunna känna att det är tryggt och roligt att bada i våra badhus, och därför vill vi berätta om hur vi jobbar med dessa frågor, säger Björn Hansson, Bildningschef, Avesta kommun.

Brottsliga handlingar accepteras aldrig

-Handlingsplanen omfattar egentligen två helt olika aspekter. För det första: brottsliga handlingar accepteras aldrig. Vi har nolltolerans i alla avseenden. En polisanmälan som görs av brottsoffret eller av Metropoolens personal i de fall brottsoffret själv av någon anledning inte anmäler händelsen, leder alltid till avstängning, säger Georgios Nielsen, fritidschef, Avesta kommun.

Under 2015 gjordes fyra polisanmälningar vad gäller händelser i badhusen. Under 2016 ytterligare en. Tre av brotten har handlat om sexuellt ofredande, en handlade om hot och en om en stöld. De polisanmälda personerna har varit olika personer i olika åldrar. Brotten har varit av olika karaktär. Det har inte funnits några gemensamma kopplingar mellan händelserna och personerna.

Tidigare har misstänkta brott i badhusen alltid anmälts av brottsoffren själva, men nu har Metropoolens personal fått gå in och polisanmäla, där brottsoffret själv inte gjorde en anmälan.

-Det är där vi har haft behov av att skapa rutiner för hur vi hanterar misstänkta brott, säger Georgios.

-Nu arbetar vi med att säkerställa att alla misstänkta brott blir anmälda, av brottsoffret eller av badhusens personal.

Ordningsreglerna och ”kulturkrock”

Den andra delen av handlingsplanen hanterar det faktum att många nyanlända asylsökanden inte är vana vid hur ett badhus i Sverige fungerar, och hur viktigt det är med säkerheten i och ovanför vattnet.

-Många är inte simkunniga. Vi kräver att en är simkunnig, eller att en simkunnig person ansvarar för en icke-simkunnig, oavsett från vilket land du kommer, säger Georgios.

-Det är här vi kan tala om en ”kulturkrock”, när vi pratar om vårt säkerhetsarbete och hur det uppfattas av nyanlända, säger Björn Hansson.

-Att icke-simkunniga vill diskutera och inte vill acceptera denna regel är det största ordningsproblemet när det gäller nyanlända. Det är ovant för dem att en regel kan vara så helt absolut som simkunnighetsregeln är i våra badhus.

I handlingsplanen för att hantera den här situationen ligger bland annat att framöver arbeta med att erbjuda simundervisning.

Ordningsreglerna översätts till fler språk, och anpassas så att de förstås.

-Vi kommer lägga till information som handlar just om varför vi har reglerna, att det handlar om säkerhet, att vi inte har badvakter som ansvarar för enskildas säkerhet utan att det egna ansvaret är stort och att en därför måste kunna simma för att vistas på egen hand i badhusen.

Dessutom sätter kommunen in väktare som stöd under de mest besökta tiderna, från fredag eftermiddag till och med söndag.

-Det är under en begränsad tid, för att frigöra badhuspersonalen från diskussioner om ordningsreglerna, så att de kan arbeta med sina kärnuppgifter, säger Björn Hansson.

Personalen har även tillgång till trygghetslarm som går till väktare.

Personalen har även fått tydliga instruktioner i hur de ska hantera när personer inte följer ordningsregler och inte tar till sig av vänliga tillsägelser.

-Vi arbetar i första hand med service till våra gäster, men när gästerna inte följer regler och vad personalen säger, är det viktigt för personalen att kunna hantera situationen, säger Georgios Nielsen.

-Personalen ska ge två tillsägelser där de försöker säkerställa att personen uppfattat informationen. Till hjälp finns en språkstödjare, och vi planerar för ytterligare språkstödjare.

Vid andra tillfället får gästen veta att denne måste lämna lokalen om det sker en tredje gång. Vi tredje tillfället säger personalen till personen att lämna badhuset.

Om gästen inte gör som personalen säger, larmar personalen väktare, som kommer och avvisar personen.

Att det under den senaste tiden kommit så många icke-simkunniga gäster har också skapat ett behov av att hitta en ny rutin. Rutinen ska göra det enkelt för personalen att säkerställa simkunnigheten hos gästerna.

-Vi tittar på några olika modeller som vi tror kan hjälpa oss i detta arbete, säger Georgios Nielsen.

Båda badhusen i Avesta kommun är omtyckta besöksmål. Metropoolen har stadigt ökat besöksantalet och många kommer från kringliggande kommuner.

-Vi har jättetrevliga badhus, och vi arbetar kontinuerligt med att de ska fortsätta vara uppskattade mötesplatser för alla besökare, säger Georgios Nielsen.

-Hur vi arbetar med utvecklingen i badhusen och vad som händer där går att följa, dels på vår webbplats, och dels via de rapporter som görs till Bildningsstyrelsen (även de finns på webbplatsen). Har en frågor som en inte tycker sig ha svar på, är en välkommen att kontakta mig, säger Georgios Nielsen.

Presskontakt

Georgios Nielsen
Fritidschef
Tel: 0226-64 51 44
E-post: georgios.nielsen@avesta.se

Björn Hansson
Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
Tel: 0226-64 52 00
E-post: bjorn.hansson@avesta.se

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.