Stockholms Läns Landsting

Handlingsprogram för att komma åt de värsta miljöhoten

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 15:34 CEST

Pressmeddelande
Miljöpartiet de Gröna
Stockholms läns landsting

18 april 2006

Idag antog Landstingsstyrelsen ett handlingsprogram som följer upp rapporten om de tio viktigaste miljöåtgärderna för att öka stockholmarnas hälsa. Handlingsplanen innehåller en rad punkter där landstinget kan påverka miljön och vår hälsa.

- Tiopunktsprogrammet för att komma åt de värsta miljöhoten mot folkhälsan, som togs i fjol, är ett unikt dokument och nu kommer de konkreta förslagen på vad som ska göras, säger Raymond Wigg (mp) miljölandstingsråd.

- Våra ansträngningar nu kommer att ge dig och mig bättre hälsa i framtiden. Det kommer också leda till minskade föroreningar i mark, vatten och luft och minskade sjukvårdskostnader för landstinget. Allt hänger ihop, säger Raymond Wigg (mp).

Handlingsprogrammet innehåller bland annat:
* Produkter som innehåller allergiframkallade ämnen ska ersättas av icke hälsopåverkande alternativ; ex ska parfym och konserveringsmedel bort från kemiska produkter, liksom ftalater i mjukplast och nickel där så är möjligt.
* Landstinget ska tillsammans med SSI skapa ett UV-index som ska finnas med i väderrapporteringen i teve.
* SL ska senast år 2011 driva busstrafiken till 50% på förnybara bränslen.
* Informationen vad gäller luftföroreningars påverkan på hälsan ska intensifieras.
* SL ska ha tillräckliga resurser för att minska utsläppen av luftföroreningar och att minska bullret från sina fordon.
* Ökat stöd för rökfrihet, mer information om riskerna med passiv rökning.


Handlingsprogrammet finns på http://www.sll.se/w_lkk/168375.cs (ärende 20)
Tio miljöåtgärder finns på http://www.folkhalsoguiden.se/Rapport.aspx?id=1061&cid=0&searchtext=Tio+milj%c3%b6%c3%a5tg%c3%a4rder

För mer information ring miljölandstingsråd Raymond Wigg 070-737 44 16 eller pressekreterare Charlotte Pruth 070-737 44 26.Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll