Företagarna Stockholms län

Haninges mest företagarvänliga politiker 2014 är Martina Mossberg (m) och Robert Noord (s)

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 15:17 CEST

Under ett lunchmöte idag på Quality Hotell Winn utsågs Haninges mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Haninge. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Haninge står för 25 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i majoritet och en i opposition och valen av Martina Mossberg (m) och Robert Noord (s) kändes helt rätt.

”Martina har bland annat arbetat för att det ska gå att få ”bygglov över disk och "en väg in" till kommunen. Hon har även sett till att det nu är kortade tider för detaljplanering och att det är en tydlig hantering av exploateringsärenden. Hon är även aktiv i sociala medier i frågor som ligger oss varmt om hjärtat” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

”Robert arbetar för att förenkla beslutsprocesserna i kommunen om än i opposition. Han driver också eget vilket ger honom en insikt i företagarnas villkor och vardag”, fortsätter Emma.

Under träffen diskuterades även bostadsbyggandet i kommunen och hur man kan få ännu fler ungdomar att bosätta sig här. Det byggs idag mycket och alla närvarande politiker var överens om att det var bra och viktigt för kommunens framtid.  Diskussionen blev stundvis het då frågan om kollektivavtal i upphandling diskuterades. Politikerna blev även uppmanade att inte glömma bort de delar av kommunen som består av skärgård och uppmanades bland annat att jobba för ännu kortare handläggningstid för bygglov.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.