LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Hanna Bergman och Björn Fondén representerar Sveriges unga i FN 2017

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 18:44 CET

Hanna Bergman (20) och Björn Fondén (20) har utsetts till representanter för Sveriges unga i FN 2017. De kommer att delta i de svenska regeringsdelegationerna till FN:s generalförsamling respektive FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Representanterna är utsedda av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och uppdragen sträcker sig över 2017.

LSU utser årligen representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och ha inflytande och makt på internationella arenor. 2017 års FN-representanter är nominerade av Unga Feminister respektive Fältbiologerna.

Hanna Bergman, FN:s generalförsamling

Redan vid 12 års ålder började Hanna Bergman, 20, engagera sig för unga när hon valdes in i elevrådsstyrelsen på sin högstadieskola. Sedan dess har engagemanget fortsatt inom det unga civilsamhället. Bland annat i Sveriges Elevkårer, Fler Unga (där hon för närvarande är vice ordförande) och Unga Feminister. Hanna brinner för att unga ska representeras där unga diskuteras och kommer med detta som utgångspunkt arbeta för stärkta mänskliga rättigheter i FN. Hanna kommer att delta när FN:s generalförsamling möts och i uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter.

- Världens unga berörs i allra högsta grad av de beslut makthavare fattar, men har i väldigt låg utsträckning själva makt över besluten. Vår gemensamma framtid står på spel och det är hög tid att det ungdomspolitiska perspektivet prioriteras och att unga är delaktiga i beslutsfattandet, med mandat att påverka. Jag är särskilt intresserad av hur arbetet för de mänskliga rättigheterna kan utvecklas och realiseras i politik, såväl globalt som nationellt och lokalt, och hur unga kan arbeta för att implementera den politiken. Jag hoppas föra tillbaka inspiration från hela världen till det svenska unga civilsamhället.

Björn Fondén, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF)

Björn Fondén, 20, läser miljövetenskap och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, och har ett outtröttligt engagemang för hållbarhetsfrågor. I Lidköping där han växte upp fanns inte mycket intresse för detta, så som 16-åring startade han sin första miljöorganisation. Sedan dess har han bland annat hunnit vara i Almedalen, undersökt textilindustrin i Bangladesh och åkt med Fältbiologerna till klimattoppmötet i Paris. Han är nu ambassadör för startupen TRINE och dessutom en mycket uppskattad föreläsare. Björn kommer att delta i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York i juli.

- Jag har en vision om en bättre värld. En jämställd värld utan fattigdom. En värld där varje människa har rätt till utbildning, där ingen ska behöva dö av svält eller krig och där oron för klimatförändringarna är ett minne blott.

Jag är övertygad om att vi är den första generationen som kan förverkliga denna vision, men jag är också övertygad om att det kommer kräva mycket hårt arbete. Dagens makthavare måste på riktigt börja inkludera unga i beslutsfattandet, och utökade samarbeten mellan civilsamhälle, politik och näringsliv måste till på såväl lokal som global nivå. Det är först när vi alla kan enas bakom denna vision som vi verkligen har chansen att skapa en mer hållbar framtid. Jag ser fram emot att ta mig an detta uppdrag och fortsätta arbetet tillsammans med er för en bättre värld!

Kontakt


Johline Z. Lindholm
Kommunikatör, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
johline.lindholm@lsu.se

073 - 460 24 47

Sona Rashid

Styrelseledamot 2016-2017, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

sona.rashid@lsu.se

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.