SAS

Hans Christian Kolsum årets projektledare 2003

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2003 10:53 CET

Hans Christian Kolsum, SAS, har av Svenska ProjektAkademien utnämnts till Årets Projektledare 2003. Han har ansvarat för introduktionen av fyra olika flygplanstyper av modellen Airbus, ett projekt som har blivit en succé inom SAS och som resulterat i många nöjda kunder

Svenska ProjektAkademin motiverar sitt val med följande ord: "Projektet, som utförts i internationell miljö med hög komplexitet med hänsyn till uppgift, teknik och projektförlopp, har genomförts enligt uppsatta mål för alla flygplanstyper. Detta har skett på utsatt tid, till rätt kostnad och till förväntad kvalitet.

Hans Christian har med stor integritet, engagemang och ett humanistiskt ledarskap fått projektteamet att lösa problemen inom teamet utan att delegera uppåt. Hans Christians förhållningssätt har gjort att risker har neutraliserats i ett tidigt skede och att resultatet överträffat förväntningarna hos beställarna. Genom att organiseringen av projektet har baserats på linjens processer och ansvar blev projektavslutning enkel när en naturlig mottagare fanns etablerad för varje definierad funktion."

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen till en person som har främjat utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. ProjektAkademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Wenell, Svenska ProjektAkademien Tel: 08-54 54 65 00 alt 070-55 11 001, E-mail:wenell@projektkultur.se. Besök gärna hemsidan: www.projektakademien.nu

SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS