Passivhuscentrum Västra Götaland

Hans Eek blir Årets Opinionsbildare

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 09:22 CET

Vid en ceremoni i Lund på tisdagen utsågs Hans Eek, arkitekt, energiexpert och Passivhuscentrum Västra Götalands grundare, till Årets opinionsbildare. Priset är ett av de största inom hållbar utveckling i Sverige, och utses av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande.

– Det känns fantastiskt att ha fått priset! Det finns många som är värda det. Jag jobbar för att vi ska klara av klimatomställningen, och bebyggelsen har en väldigt stor inverkan på klimatet. Jag gör vad jag kan för att påverka omgivningen, säger Hans Eek.

Han fick priset med motiveringen: ”Hans Eek har under många år varit en stark opinionsbildare som aktivt arbetat för energieffektivisering i byggnader. Som arkitekt har han själv medverkat till att ta fram koncept för byggnader med mycket låg energianvändning samt effektivisering av befintlig bebyggelse och han har i samverkan med kollegor och genom nätverk aktivt och kraftfullt fört diskussionen om vikten av en mer energieffektiv bebyggelse.”

Hans Eek var en av de som utvecklade passivhustekniken, han var med och grundade Passivhuscentrum Västra Götaland i Alingsås 2007, och har arbetat med Göteborg 2050, som handlade om att göra visioner om en medelstor stad i en hållbar omvärld. Idag arbetar han med att sprida kunskapen om energisnålt byggande, bland annat genom Passivhuscentrum Västra Götaland och med egna projekt.

– Vi är jätteglada för Hans skull och väldigt stolta över att få arbeta tillsammans med honom! Hans Eek är en föregångare inom energieffektivt byggande i Sverige och har betytt otroligt mycket för att påverka byggbranschen i en mer miljövänlig riktning, säger Marie Grahn, t f verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande delar sedan 2014 ut priset Årets Framtidsbyggare, som har tre kategorier: Årets innovatör, Årets opinionsbildare, och Årets talang. Tillsammans får pristagarna dela på 1,2 miljoner kronor, varav 250 000 kronor tillfaller Hans Eek.

– Jag kommer satsa pengarna på något vettigt ändamål som har med mitt arbete att göra, säger Hans Eek.

För kommentarer kontakta Hans Eek på 0708-237766, hans.eek@passivhuscentrum.se.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.