Näringsdepartementet

Hans Karlsson deltar vid det informella sysselsättnings- och socialministermötet i Maastricht

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 13:55 CEST

Den 8-10 juli är Nederländerna värd för ett informellt sysselsättnings- och socialministermöte i Maastricht. Arbetslivsminister Hans Karlsson representerar Sverige vid mötet. På dagordningen står en första diskussion bland EUs medlemsländer om nästa socialpolitiska agenda. Agendan är en femårig handlingsplan på det sociala området; sysselsättning, arbetsliv, jämställdhet och social trygghet. Den är samtidigt en del i den så kallade Lissabonstrategin, som syftar till att Europa år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med full sysselsättning och social sammanhållning.

- För att nå en hållbar utveckling behövs en dynamisk samverkan mellan de ekonomiska, sociala och ekologiska frågorna. Hela Europa står inför en stor demografisk utmaning. Tillsammans med behovet av att balansera produktionens krav på flexibilitet med arbetstagarens behov av trygghet gör det den kommande sociala agendan till en väsentlig del i arbetet att nå vårt gemensamma mål nämligen full sysselsättning, säger Hans Karlsson i en kommentar.

Kontakt
Ellen Linder
Politiskt sakkunnig hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 55 62
070-55 55 372