Näringsdepartementet

Hans Karlsson kommenterar Kellermann-domen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 17:00 CEST

Idag, tisdagen den 26 oktober, meddelade Europadomstolen för mänskliga rättigheter sin dom i målet AB Kellermann mot Sverige. Domstolen friade Sverige.

- Det är glädjande att Europadomstolen delar regeringens uppfattning. Regeringen har argumenterat för att Arbetsdomstolen är opartisk i enlighet med artikel 6 i Europakonventionen, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Kellermann-bolaget har inför Europadomstolen klagat över att man inte fått en rättvis rättegång inför en opartisk domstol i strid med artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, eftersom intresseledamöter deltog när AD avgjorde ett mål där AB Kellermann var part. Bolaget förlorade målet i sak.

Regeringen har bestritt brott mot konventionen av det skälet att också de ledamöter som nominerats av partsorganisationerna agerar som självständiga domare och inte företräder några särskilda partsintressen i den rent dömande verksamhet som det här var frågan om. Skälet till att sådana ledamöter överhuvudtaget deltar i AD:s verksamhet är att de skall bidra med sina erfarenheter av hur arbetsmarknaden fungerar.


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26