Näringsdepartementet

Hans Karlsson till EPSCO-rådet i Bryssel 10 mars

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:52 CET

Hans Karlsson deltar vid EPSCO-rådets (ministerrådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor) möte den 10 mars. Ministrarna ska anta nyckelbudskap inför Europeiska Rådets vårtoppmöte i slutet av mars.

Budskapen till vårtoppmötet betonar bland annat vikten av att alla länder genomför överenskomna åtgärder för att nå sysselsättningsmålet. Dessutom understryker ministrarna betydelsen av att få in fler kvinnor i arbetslivet och främja jämställdhet i linje med den jämställdhetspakt som föreslagits av Sverige, Frankrike, Spanien, Finland, Danmark och Tjeckien.

- Jag välkomnar betoningen att det nu är tid för att öka takten i genomförandet. Vidare hoppas jag att hänvisningen till jämställdhetspakten leder till att jämställdhetsfrågorna får en mer framträdande plats i arbetet med att nå ökas sysselsättning, säger Hans Karlsson.

Vid mötet kommer även kommissionen att presentera en rapport om övergångsregler för arbetskraft från de nya medlemsstaterna.

- Min utgångspunkt är att rörlig arbetskraft och ökat utbyte mellan medlemsstater, främjar ekonomisk tillväxt och välstånd, och jag välkomnar kunskapsutbytet mellan medlemsstaterna, säger Hans Karlsson.Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26