Finansdepartementet

Hans Lindberg utsedd till ny statssekreterare på Finansdepartementet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:20 CET

Regeringen beslutade vid ett extra regeringssammanträde idag, måndagen den 15 februari, att utse Hans Lindberg till ny statssekreterare på Finansdepartementet. Hans Lindberg efterträder Ingemar Hansson som lämnar uppdraget för att tillträda som generaldirektör på Skatteverket.

- Jag är mycket glad över att vi har kunnat rekrytera Hans Lindberg. Han kommer att fortsätta det pågående arbetet på Finansdepartementet med att säkra att arbetsmarknaden förbättras i spåren av de ljusare tillväxtutsikterna, säger finansminister Anders Borg.

Hans Lindberg är doktor i nationalekonomi och sedan 2008 generaldirektör och chef för ekonomistyrningsverket (ESV). Han är sedan 2009 ledamot av styrelsen för Arbetsförmedlingen. Hans Lindberg har tillbringat huvuddelen av sitt yrkesliv, 1986-2000, på Riksbanken, bland annat som biträdande avdelningschef för avdelningen för penningpolitik. Därefter, mellan 2000-2004, var han ställföreträdande generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Mellan 2004-2008 har han haft chefspositioner på bland annat Tredje AP-fonden och i Skandia Liv.

- Samtidigt som vi hälsar Hans Lindberg välkommen vill jag också tacka Ingemar Hansson för hans viktiga insatser att ta fram förslag till en politik för jobb och full sysselsättning liksom att ständigt värna ordning och reda i offentliga finanser, säger Anders Borg.

Hans Lindberg tillträder tjänsten som statssekreterare på onsdag den 17 februari.


Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36