Vänsterpartiet

Hans Linde: Vi leder oppositionen mot den borgerliga utrikespolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 12:03 CET

Vänsterpartiets nya utrikespolitiska talesperson, Hans Linde, deltar på onsdagen i sin första utrikespolitiska debatt i riksdagen. Han menar att vänsterpartiet har en särskilt viktig roll att fylla i denna debatt.
- Vänsterpartiet är det enda tydliga oppositionspartiet i utrikespolitiken. Jag ser inga större skillnader mellan den nuvarande och den gamla regeringens politik på detta område. Undfallenheten mot USA:s stormaktspolitik kvarstår och vi fortsätter att underordna oss EU istället för att forma en självständig politik.

I talet riksdagsdebatten kommer Hans Linde att resa kravet på att bojkotten av den Palestinska myndigheten upphör. En fråga som har fått ny aktualitet i och med förra veckans uppgörelse mellan Hamas och al-Fatah. En uppgörelse som riskerar att tillintetgöras om inte omvärlden visar en annan hållning.

- Vi lever idag i en världsordning där den enda kvarvarande supermakten USA sätter dagordningen och det är dagordning där demokrati och mänskliga rättigheter har en undanskymd plats, överskuggade säkerhetspolitik, de multinationella företagens intressen och Västs aldrig sinande behov av råvaror. När demokrati och mänskliga rättigheter handlar det som oftast om storpolitik, att misskreditera eller legitimera en regim. Vem som är demokrat och vem som är terrorist handlar till syvende och sist idag i grunden om hur man förhåller sig till den rådande världsordningen, säger Hans Linde.