Vänsterpartiet Göteborgs Stad

Hans och Eva toppar Vänsterpartiets riksdagslista

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:46 CET

Hans Linde, 30, och Eva Olofsson, 57, toppar på nytt Vänsterpartiets riksdagslista i Göteborg. De har båda varit riksdagsledamöter den gångna mandatperioden.

Förstanamnet Hans Linde har de senaste fyra åren suttit i utrikesutskottet. Där har han arbetat för svenskt trupptillbakadragande från Afghanistan och varit en av Sveriges skarpaste kritiker av Israels angreppskrig mot Gaza. Dessutom har Hans konsekvent lyft homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter. Nu laddar Hans för ännu en mandatperiod i utrikespolitikens centrum. En rättvis värld kräver inte bara en ny politik globalt utan även i Sverige.

– Nu börjar arbetet för att byta regering och byta politik. Göteborg behöver en regering som bekämpar arbetslösheten istället för de arbetslösa, en regering som satsar på bostadsbyggande, utbildning och infrastruktur. Får jag göteborgarnas förtroende kommer jag också kämpa för att Sverige ska bli en tydlig röst i värld för rättvisa, fred och kvinnors rättigheter, säger Hans Linde

Eva Olofsson, andranamn på listan, har under mandatperioden jobbat i socialutskottet. Där har hon fortsatt det arbete med att förbättra tillvaron för äldre och funktionshindrade som hon påbörjade som kommunalråd i Göteborg 1998–2006.

– Vi har en stor uppgift framför oss. Vänsterpartiet tar sig an utmaningen att skapa världens bästa välfärd utan vinstintressen. Istället för dagens nedskärningar behövs mer resurser till vård och omsorg, skola och förskola. För att behoven och inte plånboken skall styra måste vi ta strid mot privatiseringar och utveckla den skattefinansierade offentliga välfärden så att människor får större makt över sina liv, säger Eva Olofsson.

Under åren som kommunalråd ledde Eva även ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i kommunen. Systematiskt minskade de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Hon kommer att fortsätta det feministiska arbetet i riksdagen.

Marlene Svensson, 30, är nytt tredjenamn på listan. Hon har gedigna kunskaper i feministiska frågor med studier i genuskunskap i bagaget. Marlene jobbar idag som stadssekreterare i stadshuset i Göteborg. Under EU-parlamentsvalet jobbade Marlene som assistent åt Eva-Britt Svensson i Bryssel och i Stockholm.

– Det är dags att trygga välfärden i Sverige. Dagens situation är ohållbar för många människor, inte minst för unga människor som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden. Många unga saknar idag en egen bostad och tvingas därför bo hemma hos sina föräldrar eller ge sig ut på andrahandsmarknaden och söka lyckan. Det måste förändras, säger Marlene Svensson.

Plats 4­–10 på Vänsterpartiets riksdagslista:
4   Jesper Odelberg
5   Sara Lerena
6   Abdulla Deveci
7   Helen Engholm
8   Bobbo Malmström
9   Monika Djurner
10 Mikael Mossberg

För mer information kontakta:
Hans Linde 0702-90 07 40 (Hans kan inte närvara vid morgondagens presskonferens)
Eva Olofsson 0703-17 10 27
Marlene Svensson 0703-24 27 81

Vid önskemål om fotografier kontakta:
Jöran Fagerlund 031-368 00 97


Vänsterpartiet i kommunstyrelsen Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Besöksadress:
Gustaf Adolfs Torg 4A