Elanders AB

Hans-Olov Olsson och Kerstin Paulsson föreslås till nya styrelseledamöter i Elanders

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:47 CET

Valberedningen i Elanders AB har meddelat att man föreslår årsstämman den 26 april 2007 att välja Hans-Olov Olsson och Kerstin Paulsson till nya ordinarie styrelseledamöter.

Hans-Olov Olsson, född 1941, har en pol mag examen från Göteborgs Universitet. Han har över 40 års erfarenhet av fordonsindustrin och har haft ett antal ledande befattningar inom Volvo i Sverige och internationellt, senast som VD och styrelseordförande för Volvo Personvagnar (Volvo Cars) 2000 - 2006. Under 2006 var han också medlem av koncernledningen i Ford med ansvar för Fordkoncernens globala varumärkes- och marknadsföringsstrategi.

Hans-Olov Olsson är ordförande för intresseorganisationen Teknikföretagen. Han är också styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Vattenfall AB, Lindab International AB och Höganäs AB.

Kerstin Paulsson, född 1963, är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Hon är för närvarande VD och delägare i IT företaget Netsoft Lund AB. Hon har tidigare varit utvecklingschef inom Kockumskoncernen.

Kerstin Paulsson är ledamot av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) samt
styrelseledamot i Lifco AB.

"Vi är mycket glada över att ha lyckats knyta Hans-Olov Olsson och Kerstin Paulsson till Elanders. Deras gedigna erfarenheter av fordonsindustrin, elektronik och IT kommer att vara av stor strategisk betydelse i utvecklingen av Elanders, eftersom dessa områden utgör viktiga kundsegment för koncernen", säger Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders.

Valberedningen har även föreslagit omval av Carl Bennet (ordförande), Ingegerd Gréen, Patrick Holm (VD och koncernchef), Göran Johnsson, Johan Stern och Tore Åberg. Gunilla Jönson har avböjt omval.

Förslag i de frågor som i övrigt ankommer på valberedningen, kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Elanders valberedning består av dess ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Björn Lind (SEB Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv).

För valberedningen i Elanders AB (publ)

Carl Bennet
Ordförande

För ytterligare information, var vänlig kontakta valberedningens ordförande på telefon +46 300 50 200 eller via e-post carl.bennet@carlbennetab.se.