Anoto Group AB

Hans Otterling lämnar Anotos styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 16:00 CET

Lund, 26 november, 2010 – Hans Otterling som varit ledamot i Anotos styrelse sedan 2006, och dess ordförande fram till årsstämman i år, har beslutat sig för att lämna styrelsen med hänsyn till omfattningen av hans verksamhet som partner i Northzone Ventures.

”Jag är tacksam för att Hans, trots omfattningen av hans andra verksamhet, bestämde sig för att stanna kvar i Anotos styrelse efter årsstämman för att underlätta övergången till en ny ordförande. Hans har under sin tid som styrelseordförande lett en omfattande förändring av Anotos verksamhet som med fortsatt fokuserat arbete kommer att leda till framgång för bolaget,” säger Jörgen Durban, styrelseordförande, Anoto Group AB (publ.).

För ytterligare information:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Anoto Group AB (publ.)
+46 703 266 681

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com