Utbildningsdepartementet

Hans Persson ordförande för Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 14:59 CET

Regeringen har utsett Hans Persson till ordförande i styrelsen för det
nybildade ”Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos
barn och ungdom” vid Örebro universitet. Det Nationella centrumet
tilldelas 5 miljoner kronor för verksamheten.Hans Persson har tidigare
under många år arbetat som skoldirektör i Malmö och är sedan år 2001
förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Åsa Wiberg, idrottslärare i Växjö, har utsetts till representant för
idrottslärarna och Said Belhaj, studerande vid Göteborgs universitet,
som elevrepresentant.

– Vi tar nu ett steg på vägen för att uppfylla de ambitioner regeringen
och idrottsvärlden uttryckt om hur viktigt det är arbeta för att barn
och ungdomar blir mer fysiskt aktiva, säger utbildnings- och
forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.

– Det ska bli fantastiskt roligt, säger Hans Persson. Att få arbeta med
och för att barn och ungdomar ska få en förbättrad fysik och hälsa
känns oerhört meningsfullt och inspirerande. Frågan ligger mig mycket
varmt om hjärtat.

– Att det i första hand är inom skolan som ökade insatser ska göras ser
jag som särskilt värdefullt, säger Hans Persson vidare. Där möter vi
alla barn och där kan vi lägga grunden till en mera aktiv livsstil och
samtidigt ge kunskaper om vilka faktorer som långsiktigt främjar
respektive motverkar en god hälsa.

Förordnandena gäller för tiden 1 januari 2004 – 1 januari 2007. Övriga
ledamöter utses av institutionerna själva.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Ytterligare information:
Hans Persson
0709-67 62 03,
hans.persson@skolledarna.se