ASIS International Sweden

Hans Wermdalen, CPP får årets resestipendium av ASIS Sweden!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:15 CET

Vid årsmötet den 24 februari 2011 delades stipendiet ut till Hans Wermdalen, CPP med motivieringen
” Hans tilldelas stipendiet för långt och outtröttligt volontärarbete. Han blev medlem i ASIS 1976, CPP-certifierad 1978, Chapter Chairman i ASIS Sweden 1996-1997, Regional Vice President Europe 1998-1999, ledamot i ASIS Board of Directors 2000-2003 och Chairman i ASIS International Affairs Committee. Han har skildrat ASIS Sveriges historia i boken ASIS International Sweden 20 år. Han är livstidsmedlem och livstids-CPP.

Även utanför föreningen har Hans drivit utvecklingen i ASIS anda, genom att vara en nydanande förkämpe för att höja kompetensen i branschen. 1967 med ett nytänkande med tillämpningsföreskrifterna till säkerhetsskyddskungörelsen med tonvikt på utbildning av säkerhetschefer i offentlig tjänst. Han var en av initiativtagarna till Företagsuniversitetets diplomutbildning för säkerhetschefer. Han är dessutom författare till två böcker utgivna 1977 och 1992, som varit vägledande för branschens utveckling.”

Stipendiet är ett utbildnings- och resestipendium på 20 000 kr och utdelas årligen. Det skall nyttjas för kompetensutveckling eller projekt till nytta för medlemmens utbildning. Val av stipendiat grundas på värdering av medlemmens professionella arbete för införande av nytänkande i säkerhetsarbetet, i projekt kring utveckling av företrädesvis svenska företags säkerhet, med särskilda utvecklingssatsningar samt för nyttjande av
internationella erfarenheter och kontakter.

För mer information om ASIS se www.asis.se eller www.asisonline.org

ASIS International har över 37 000 medlemmar över hela världen och är den största internationella organisationen för säkerhetschefer och andra ledare inom säkerhet. ASIS grundades 1955 i USA. Den svenska avdelningen av ASIS International grundades 1990 och består av drygt 400 medlemmar ifrån både offentlig och privat sektor. ASIS Sweden arrangerar ett drygt tjugotal aktiviteter per år i Sverige.