Hansa Medical

Hansa Medical avyttrar forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 16:59 CEST

Hansa Medical har ingått avtal med ett av Evy Lundgren-Åkerlund grundat och kontrollerat aktiebolag om fullständig avyttring av projekt alpha-10.

I försäljningen ingår samtliga patent och patentansökningar samt tillhörande biologiskt material som utgör grunden i utvecklingsprojektet. Köpeskillingen uppgår till 2,0 MSEK varav 0,5 MSEK erläggs i samband med avtalets ingående samt resterande 1,5 MSEK erläggs då Evy Lundgren-Åkerlunds bolag erhåller intäkter hänförliga till patent, patentansökningar eller tillhörande biologiskt material. Kostnaderna och ansvaret för att samtliga patent och patentansökningarna inom projekt alpha-10 vidmakthålles, åligger från och med dagen för detta avtals undertecknande Evy Lundgren-Åkerlunds bolag.

"Alpha-10/beta-1 är ett ytprotein som enbart uttrycks av de celler som är direkt ansvariga för uppbyggnaden av broskvävnad, kondrocyterna. Detta specifika uttryck gör alpha-10 teoretiskt sett till ett intressant läkemedelsmål. På Hansa Medical fokuserar vi dock på projekt där terapeutisk potential har påvisats såsom för projekten alpha-11, IdeS och EndoS. Alpha-10 är ett mycket tidigt forskningsprojekt där terapeutisk effekt ännu inte har påvisats och vi väljer därför att avyttra det till upptäckaren av alpha-10/beta-1 integrinet, Evy Lundgren-Åkerlund." säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

För mer information, vänligen kontakta:

Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Evy Lundgren-Åkerlund
Telefon: 0703-291871
E-mail: evy.akerlund@gmail.com

Bioteknikbolaget Hansa Medical utvecklar biologiska läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar och transplantationsrejektion. Bolaget driver två utvecklingsprojekt; IdeS och alpha-11 samt utvärderar nya läkemedelskandidater och läkemedelsmål för behandling och diagnostik av inflammatoriska sjukdomar. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX. Remium är Certified Adviser.