Hansa Medical

Hansa Medical erhåller milstolpsbetalning för etablering av en stark patentportfölj kring alpha-11

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:51 CEST

Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North:HMED) meddelar idag att bolaget har tagit emot en milstolpsbetalning på 500.000 dollar efter att ha uppnått en fördelaktig in-licensiering av väsentliga patent och patentansökningar kring läkemedelsmålet alpha-11.

Milstolpsbetalningen har tagits emot av Hansa Medical från Alere Inc. (f.d. Inverness Medical Innovations Inc.) inom ramen för det samarbetsavtal som de båda bolagen ingick i juni 2009. Målet med samarbetet är att utveckla antikroppar mot läkemedelsmålet (eng. drug target) alpha-11. Hansa Medical utvecklar och kommersialiserar anti-alpha-11 antikroppar som läkemedelskandidater för behandling av reumatoid artrit. Genom samarbetsavtalet utvecklas anti-alpha-11 antikroppar med Aleres’ teknologi Omniclonal® med målet att identifiera en lovande läkemedelskandidat för kliniska prövningar.

”Att samla alla alpha-11 patent i en patentportfölj har haft hög prioritet för att ytterligare öka den kommersiella potentialen i detta innovativa läkemedelsprojekt. Genom att förena de alpha-11 patent som utvecklats av Human Genome Sciences Inc med Hansa Medicals alpha-11 patent skapar vi en stark och integrerad patentportfölj, vilken nu även inkluderar den viktiga amerikanska marknaden”, säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

Alpha-11 är ett nytt och innovativt läkemedelsmål som utvecklas av Hansa Medical för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit. Hansa Medicals prekliniska forskning har visat att en anti-alpha-11 baserad behandling har potential att fungera bättre och vara mer specifik än dagens behandlingsmetoder. Marknaden för biologiska läkemedel mot reumatoid artrit uppskattas till 12 miljarder dollar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hansa Medical AB
Emanuel Björne, VD
Mobil: +46 707 175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget driver primärt tre utvecklingsprojekt i preklinisk och tidig klinisk fas; IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301, varav två i partnerskap. IdeS är en läkemedelskandidat för behandling i samband med organtransplantation och autoimmun sjukdom. Anti-alpha-11 är en ny behandlingsmetod under utveckling mot reumatoid artrit. HMD-301 är en analysmetod för diagnos av patienter med svår sepsis. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.