Hansa Medical

Hansa Medicals valberedning föreslår omval av styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 09:24 CEST


Valberedningen kommer till bolagets årsstämma den 29 april 2009 att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Bo Håkansson, Stina Gestrelius och Per Belfrage. Vidare föreslås att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande samt att styrelsearvodet för tiden till intill nästa årsstämma skall uppgå till sammanlagt 200 000 kronor, varav 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till vardera ledamot. Till årsstämmoordförande föreslås Bo Håkansson.

I valberedningen har Hansa Medicals tre största aktieägare Bo Håkansson, Mikael Lönn och Fredrik Lindgren ingått.

Hansa Medicals aktie handlas på First North under kortnamnet HMED och Remium AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Bioteknikbolaget Hansa Medical utvecklar biologiska läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar och transplantationsrejektion. Bolaget driver primärt två utvecklingsprojekt; IdeS och alpha-11 samt utvärderar nya läkemedelskandidater och läkemedelsmål för behandling och diagnostik av inflammatoriska sjukdomar. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX. Remium är Certified Adviser.