Sida

Hantering av fond i Mocambique visar stora brister

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 14:56 CEST

Hantering av samfinansierad fond i Moçambique visar allvarliga brister

Sida och fem andra givare har fryst medlen i en fond för insatser inom utbildningsområdet i Moçambique. Beslutet kom efter det att en reguljär revision, som just kommit in till de sex givarna, visat på mycket allvarliga brister. Bland annat saknas stora delar av redovisningsunderlaget och medel har använts för aktiviteter som bryter mot avtalet.

Den samfinansierade fonden startade i oktober förra året som ett sätt att stärka grundskolorna på den fattiga landsbygden. Medel har kunnat rekvirerats för löpande kostnader för att bland annat öka tillgängligheten av skolor, öka kvalitén på undervisningen, stärka skolornas institutionella kapacitet och minska skillnader mellan pojkar och flickor.

Revisionerna har titttat på användandet av fondens medel från 1 oktober till 31 december 2003 – vilket omfattar 54 miljoner kronor. Kanada är den största givaren med cirka 40 procent av finansieringen, Tyskland 20 procent, Sverige och Irland 18 procent och Finland 4 procent.

– Vi tar alla signaler om korruption på största allvar eftersom korruption i slutändan drabbar de mest utsatta grupperna i samhället. I början av nästa vecka träffas alla givare, därefter får vi gemensamt ta ställning till om det finns anledning att kräva tillbaka pengar eller vilka andra åtgärder som ska vidtas. Givarna kommer troligen att tillsätta en systemrevision som ser över hela det ekonomiska flödet i fonden samt rekrytera en controller som nära kan följa pengarna, säger Anton Johnston, tillförordnad chef för Sidas verksamhet i Moçambique.

Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling i många fattiga länder. I Moçambique har flera fall av otydligt användande av medel i utvecklingsprojekt kommit fram och Sida har krävt tillbaka pengar. För att bekämpa korruption ger Sida bland annat stöd för att stärka kapaciteten inom förvaltningen samt bygga upp fungerande kontrollmekanismer i landet, t.ex. en nationell riksrevision och en internrevision inom finansministeriet.

För mer information kontakta Sida/Press på tel: 08-698 55 55